Psykologisk mentor uddannelse

Traditionelt har en mentor ikke nogen egentlig mentor uddannelse, fordi der tages udgangspunkt i, at mentor i forvejen besidder en specifik, faglig relevant kompetence. Det er således de færreste der, udover denne faglige ekspertise, har en psykologisk træning som del af deres uddannelse. Imidlertid er nødvendigheden af, at en mentor også mestrer de psykologiske faktorer, der er væsentlige i et menneskeligt samspil, efterhånden blevet mere og mere tydelig.

Coach & Psykoterapeut Skolens tværfaglige uddannelse styrker evnen til at formidle og støtte på det rent personlige plan, som supplement til den rent faglige støtte, en mentor i forvejen vælges efter.

Uddannelse inkluderer undervisning i de psykologiske mekanismer, som kan motivere eller forhindre personlig udvikling, og disses oprindelse i vores medfødte emotionelle biologi.

Læs om forskellen på en coach og en mentor.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen